JEDNIMA SAN, DRUGIMA KOŠMAR “Jugoslavija je dva puta nastala i nestala, ali nijednom nije umrla PRIRODNOM SMRĆU”

Iako na prvi pogled izgleda da bi o stogodišnjici nastanka Jugoslavije bilo najbolje da se o njoj govori sa stanovišta fakata, naučnih tumačenja i konkretnih posledica, to je u slučaju ove države gotovo nemoguće.

Ne zato što fali dokumenata, istorijskog otklona i naučne volje – svega toga ima dovoljno – već zato što u priču o Jugoslaviji, ko god o tome govorio ili pisao i koje god stanovište zastupao, neumitno uvuče nešto subjektivno, lično, pomalo i onostrano, a to govori u prilog samo jednoj činjenici. Jugoslavija je bila san i u njene temelje je utkano nešto mnogo više i supstancijalnije od prostog državotvornog betona i čelika. Da je bila san potvrđuju i njeni raspadi: svaki put su to bili košmari uz koje su se njeni narodi budili, ali svako sa svojim tumačenjem tog sna. Neki sa namerom da iste snove nastave, drugi sa čvrstom odlukom da im se nikad više ne ponovi. Da nije bila prosta geografsko-istorijska činjenica, nekakva teritorija omeđena graničnim kamenovima i graničnim prelazima, ne bi reakcije na pomen njenog imena bile tako jake i kategorične. Jugoslavija se ili voli ili mrzi. Ona je ili najbolja ili najgora. Tamnica ili pojam slobode.

MRZITELJI I APOLOGETE

U svakom slučaju, moglo bi se reći da je Jugoslavija pre svega bila ideja, a ideju, za razliku od njenog ovaploćenja u stvarnosti, nije lako ubiti. Otud taj laki trzaj i tela i duše kod svih naroda koji su u njoj (zajedno!) proboravili više od sedam decenija. I onih kojima je ostala tiha patnja i onih koji su bezglavo pobegli iz nje, kriveći je za sve jade ovog sveta, najčešće beskrupulozno falsifikujući stvarnost. I tako je, paradoksalno, Jugoslavija nastavila da živi makar u tom nekritičkom obožavanju prvih koji od nje pamte samo ono najbolje, ne uviđajući njena ograničenja i slabosti i imaginarnom obračunu sa njom onih koji joj samo veličaju mane, tendenciozno prećutkujući sva dobra koja im je donela.

I upravo zato što je bila takva, njen usud će bolje od istoričara i polit-ekonomskih tumača, najbolje formulisati jedan etnolog i antropolog. Dr Božidar Jezernik (vidi intervju) sa Ljubljanskog univerziteta je u svojoj knjizi „Jugoslavija, zemlja snova“ definiše kroz stihove popularne pesme „Ko je ima, taj je nema, ko je nema, taj je sanja“ napominjući kako je Jugoslavija bila „ime za snove o modernizaciji i napretku“ i „zemlja snova u kojoj su ujedinjeni svi Jugosloveni, bez obzira na razlike koje su postojale između njih“. A da su snovi o Jugoslaviji bili u skladu sa duhom vremena, tvrdi dalje dr Jezernik, „najbolje pokazuje činjenica da je ona ostvarena, i to ne samo jedanput već dvaput u svojoj istoriji. Ona je dva puta i nestala sa istorijske pozornice, ali nijednom nije umrla prirodnom smrću: prvi put su je raskomadale neprijateljske sile izvana, a drugi put su je rasparčale domaće snage iznutra“.

MEHANIZAM PROPASTI

Tragika Jugoslavije, za čijim stvaranjem je bilo i želje i potrebe pa i istorijskih mogućnosti, bila je u tome što je u temelju svake od Jugoslavija bio postavljen mehanizam (samo)uništenja koji će jednom biti aktiviran sa strane, a drugi put iznutra. Paklena naprava koja je otkucavala ispod srca te države bila je komplikovana i sastavljena od mnogo elemenata, od kojih su neki bili razumljivi, drugi, pak, iracionalni i zasnovani na predrasudama, pogrešnim premisama i nerealnim očekivanjima. Sama činjenica da su u zajedničku državu ušli pobednici (Srbija i Crna Gora) i poraženi (Slovenci i Hrvati kao deo Austrougarske monarhije) već je nosila klicu sukoba i nerazumevanja koja se nije mogla potrti euforičnom pričom o konačnom ujedinjenju bratskih južnoslovenskih naroda. I kad-tad je moralo doći do preračunavanja ko je i šta uneo u Jugoslaviju, a to se, kao i kod porodične zajednice, moglo završiti samo deobom. Srbija je sa kapitalom zemlje pobednice i svesna da je zajednička država nikla na krvi njenog naroda podrazumevala da u toj zajednici ona i treba da bude domaćin, dok će Hrvatima i Slovencima vremenom ta činjenica početi da smeta. Ta surevnjivost će i kulminirati neopreznim pitanjem hrvatskih političara „koliko košta ta vaša srpska krv, da platimo pa da budemo mirni“, što će staviti pištolj u ruke Puniše Račića, čiji će meci u Skupštini 1928. godine smrtno raniti zajedničku državu.

ROGOVI U VREĆI

Oblanda jugoslovenskog zajedništva, koje je u komunističkom periodu prekršteno u bratstvo i jedinstvo, bila je krhka da nosi teret nesporazuma koji se u njoj skupljao. Ispod tog proklamovanog univerzalizma tinjali su partikularni interesi koji su samo dodavali kalcijum za rogove u istoj vreći, sve dok je 90-ih godina prošlog veka nisu načisto razbucali uz potoke krvi i uz minimalnu šansu da se ikad više zašije.

Kada je Vudro Vilson čestitao kralju Aleksandru na Jugoslaviji podsetio ga je da je na njemu sada teži zadatak: da napravi Jugoslovene. To nije uspeo ni Aleksandar u kraljevini, niti Josip Broz Tito u socijalističkoj republici. S tom razlikom što je Aleksandar bio daleko iskreniji u ideji integralnog jugoslovenstva od komunističkog maršala, čija partija je i osnovana sa zadatkom da napravi nove nacije, a ne Jugoslovene. Tu nemogućnost da se napravi jugoslovenska nacija i Božidar Jezernik vidi kao ključni uzrok propasti jugoslovenske države, pa je po njemu zajednička država definitivno bila mrtva ili ubijena sa izborima od 18. marta 1923. godine, kada su se birači poređali kao Srbi, Hrvati i Slovenci, a ne kao Jugosloveni.

OD MAJKE DO MAĆEHE

Od zajedničke majke Jugoslavija se vremenom pretvarala u neželjenu maćehu od koje su njena deca gledala samo da se okoriste, gajeći mržnju, sve dok na kraju ona za Slovence i Hrvate nije postala „tamnica naroda“, a za Srbe „istorijska zabluda“ i „kobna greška“. Ako ćemo pošteno, Jugoslavija nije bila idealna država, ali nije bila ni ovo što joj danas ta njena nezrela deca pripisuju. I jedni i drugi su upravo u okviru te države, kako one prve tako i druge, ostvarili maksimum svojih nacionalnih, ali i državnih težnji; Srbi su konačno bili svi pod jednim krovom, a Hrvati i Slovenci dobili nacionalno oslobođenje i teško da bi se bez Jugoslavije danas ponosili „deželom“ ili „lijepom našom“. To je još sredinom 19. veka znao onaj slovenački pisac Bukovšek koji je prvi i patentirao ime Jugoslavija, pišući da je njegov narod samo „grana velikog jakog, stabla Jugoslavije“ i da je „naša dužnost da brinemo da se ta grana ne odlomi, jer bi se prirodno osušila, što bi naštetilo i celom stablu… Otcepimo li Slovence od ostale Jugoslavije, samo ćemo životariti i s vremenom i nestati…“. Možemo reći da su se njegove proročke reči ostvarile. Državice stvorene na lešu Jugoslavije danas su sluge međunarodnog kapitala i pitaju se u međunarodnim odnosima kao svitac sa svojom pozadinom dok je država nad kojom su izvršili lapot bila relevantan faktor tokom celog postojanja.

FANTOMSKI BOL

I možda ovi bantustani i odgovaraju provincijalnim političkim elitama kako bi bili gazde u svojim feudima dok završavaju poslove svetskim sultanima, ali teško da su velika sreća za jugoslovenske narode koji polako shvataju cenu samobitnosti i koje taj nacionalni okvir polako steže i guši. Jer Jugoslavija je bila i ostala mnogo širi pojam od političke zajednice, koji je definisao zajednički jezik i zajednički kulturni prostor; on, van političkog diskursa označava ozbiljan vrednosni sistem, čiju prazninu niti su niti će uspeti da nadomeste karikature nacionalnih samopotvrda njenih državica. Sad kada se polako razilazi magla histerične nacionalističke kontaminacije, ponovo se preračunavamo ne ko je koliko dobio nego koliko je izgubljeno nestankom Jugoslavije. Otud i ta jugonostalgija, koja odlazi u drugu krajnost pa mistifikuje tu državu, gde i ono što nije valjalo postaje lepo u odnosu na ovu „dobrobit“. Ta reminiscencija je, medicinski rečeno, neka vrsta onog fantomskog bola za odsečenim udom koga više nema, ali ga osećamo. I kako je neko napisao: „Jugoslavija je bila veća od svojih građana“. Zapravo, Jugoslavija se pokazala boljom i od onih koji su je čuvali i od ih koji su je rasturali.

Please follow and like us:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *