SAMO ZA STARIJE OD 34 GODINE: Sećate li se ove zakletve koju ste položili?

Poslednja generacija pionira u Jugoslaviji položila je zakletvu 1989. godine, 29. novembra. Nedugo zatim, država je počela da se raspada, a ljudi da se ubijaju. Da li ste vi poštovali reči kojima ste se zakleli?

Sećate li se šta ste obećali kad ste imali 7 godina?

Sećate li se šta ste obećali kad ste imali 7 godina?

Svi koji su rođeni 1982. godine ili ranije položili su Pionirsku zakletvu.

Savez pionira Jugoslavije ili Titovi pioniri, da se podsetimo, bio je organizacija u kojoj je članstvo bilo obavezno.

Svako prvače obavezno je bilo i pionir.

Sledeći korak bilo je učlanjenje u Savez omladine Jugoslavije, a kad biste napunili 18 godina trebalo je da se učlanite u Savez komunista Jugoslavije. Što nije bilo obavezno.

Savez pionira utemeljen je na Prvom antifašističkom kongresu omladine Jugoslavije, u Bihaću 1942. Kroz učešće u radu Saveza pionira, deca su se učila koje su bile tekovine Narodno-oslobodilačke borbe, a gradio se i kult Josipa Broza Tita. Pioniri su učestvovali u vežbama koje su sve zajedno nazvane NNNI (Ništa nas ne sme iznenaditi).

Kao pionir, dete je bilo dužno da uči i pomaže u radu škole, da učestvuje na pionirskim sastancima, zborovima i konferencijama, da se igra i zabavlja, da neguje tekovine revolucije i patriotizma, da prati aktuelna zbivanja u zemlji i svetu, da učestvuje na proslavama i manifestacijama, da učestvuje u naučno-popularnim i obrazovnim aktivnostima, kulturno-umetničkim i sportskim aktivnostima i da ide na organizovane izlete, pohode i kampovanja.

Učlanjenje u Savez pionira, kako se dobro sećaju svi koji su bili članovi, dešavao se u prvom razredu osnovne škole, na Dan republike (29. novembar). Tada su učenici polagali Pionirsku zakletvu i dobijali pravu pionirsku uniformu: Plavu kapu sa petokrakom zvezdom crvene boje – “titovku”, i crvenu maramu koja se nosila oko vrata. Takođe, morali ste da nosite i belu košulju ili bluzu i tamnoplave pantalone ili suknju, ukoliko ste bili pionirka, a ne pionir.

Dobijali ste i pionirsku značku i pionirsku knjižicu.

E, a onda bi se, pred roditeljima i državnom zastavom, polagala svečana zakletva:

“Danas, kada postajem pionir,
dajem časnu pionirsku reč
da ću marljivo učiti i raditi,
poštovati roditelje i starije,
i biti veran i iskren drug,
koji drži datu reč.
Da ću voleti našu samoupravnu domovinu
Socijalističku Federativnu Republiku Jugoslaviju,
da ću razvijati bratstvo i jedinstvo
i ideje za koje se borio drug Tito;
da ću ceniti sve ljude sveta
koji žele slobodu i mir!”

Poslednja generacija pionira u Jugoslaviji položila je zakletvu 1989. godine, 29. novembra. Nedugo zatim, država je počela da se raspada, a ljudi da se ubijaju.

Da li ste vi poštovali reči kojima ste se zakleli?

Da li bi nam svima bilo bolje da smo ih poštovali?

Šta vi kažete na ovo?

Please follow and like us:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *