Pogledajte šta se sve proizvodilo pre trideset godina u SFRJ

Jugoslavija proizvodi i brendova

U SFRJ je u jednom periodu cvetala privreda i industrija, pogledajte kako izgleda mapa sa svim fabrikama u nekadašnjoj Jugoslaviji.

U Mostaru avione, u Hrasnici kamione, u Bugojnu kompjutere. Beograd je imao svoje IMT, IMR, PKB, a cela mapa igleda kao jedna bogata bojanka.

Mnoge od ovih frimi su u međuvremenu propale, ali je uvek interesantno prisetiti se mape na kojoj su iscrtani simboli -jugoslovenska privreda je tada zaista bila snažna i raznovrsna. Pogledajte koje su sve fabrike postojale u tom periodu.

Please follow and like us:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *